יש דברים שרציתי לומר

 

ילדה בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות